Ostatnio dodane:
.Dzień Babci i Dziadka 2019.

Dzień Babci i Dziadka 2019

  W dniu 7 lutego 2018 r. dzieci z klas młodszych oraz z oddziałów przedszkolnych pod kierunkiem wychowawczyń wraz z babciami i dziadkami uroczyście obchodziły ich święto. Słowami wierszy i piosenek wyrażały miłość i przywiązanie do dziadków oraz przesyłały życzenia. Na zakończenie części artystycznej uczniowie z...

Czytaj więcej...

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2018/19

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Szkoły Podstawowej w Białej w roku szkolnym 2018/2019– II półrocze   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowym planem konsultacji z nauczycielami w drugim semestrze...

Czytaj więcej...

Zajęcia dodatkowe- II semestr

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce w roku szkolnym 2018/19 - II semestr Zapraszamy wszystkich uczniów oraz rodziców do zapoznania sie z harmonogramem zajęć...

Czytaj więcej...

.Wywiadówka semestralna.

Wywiadówka semestralna

Serdecznie zapraszamy rodziców na wywiadówkę semestralną, która odbędzie się w najbliższy wtorek 05.02.2019 r. o godz 16.00 . Zebranie ogólne rozpocznie pan Dyrektor Andrzej Prokopiuk. Następnie rodzice spotkają się z wychowawcami w poszczególnych klasach. Dyrekcja i nauczyciele SP w Białej...

Czytaj więcej...

.Ważne! Zmian planu lekcji i dzwonków śródlekcyjnych .

Ważne! Zmian planu lekcji i dzwonków śródlekcyjnych

Uwaga uczniowie już od poniedziałku 28.01.2019r. rozpoczyna się drugi semestr roku szkolnego. W związku z tym zmienia się plan lekcji oraz czas dzwonków śródlekcyjnych. Przerwy po pierwszej i szóstej lekcji trwają 10 minut. 1 lekcja 8.00-8.45 2 lekcja 8.55-9.40 3 lekcja 9.50-10.35 4 lekcja 10.45-11.30 - obiad 5 lekcja 11.50-12.35...

Czytaj więcej...

Strona główna

XII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich

Drukuj PDF

14 września 2012 roku uczniowie klas II-VI SP oraz Ia i IIa Gimnazjum wraz z wychowawcami wzięli udział w inauguracji XII Rajdu  Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa.  Uroczystość  odbyła się w lesie koło wsi Sitno, gdzie 5 lipca 1940 roku Niemcy rozstrzelali 15 harcerzy i ich komendanta – harcmistrza Michała Lisowskiego.
Zebranych przy pamiątkowej mogile uczestników rajdu, przedstawicieli szkół  i mieszkańców naszej gminy   powitał przedstawiciel PTTK w Radzyniu-Pan Bogdan Fijałek. Następnie ksiądz Marek Buch z parafii MBNP celebrował polową mszę świętą, w której przypomniał m.in. najważniejsze fakty z życia nauczyciela, harcerza, propagatora turystyki i wielkiego patrioty, jakim był Michał Lisowski.
Patriotyzm okresu wojny i okupacji oraz współczesnej młodzieży był także treścią listu skierowanego do zebranych przez Posła na Sejm RP –Pana Jerzego Rębka oraz przemówienia, obecnego na spotkaniu Wójta Gminy Radzyń Podlaski,  Pana Wiesława Mazurka.
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy symbolicznej mogile pomordowanych.

Początek nowego roku szkolnego

Drukuj PDF

Urtoczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013

rozpocznie się 3 września 2012 roku o godzinie 1000.

Autobusy dowożące dzieci i młodzież do szkoły wyjadą z bazy PKS o godz 915.

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół w Białej.

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 2011

Drukuj PDF

Dnia 6 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Białej odbyły się obchody Święta pieczonego ziemniaka. Osobami odpowiedzialnymi za oprawę i organizację uroczystości byli p. Wioletta Korycińska i p. Ireneusz Mroczek. W imprezie, która przebiegała na boisku szkolnym, uczestniczyli uczniowie klas 0 -VI SP wraz ze swoimi wychowawcami.
Piękna pogoda skutecznie zachęciła wszystkich do aktywnego udziału we wspólnej zabawie. Uczniowie zgromadzeni na boisku zostali przywitani przez p. Mroczka oraz zapoznani z programem imprezy. Na początek odbyło się pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku. Każdy mógł posilić się i nabrać energii  potrzebnej w trakcie sportowego wysiłku. Zaplanowano wiele ciekawych konkurencji, których głównym atrybutem był ziemniak.
W celu wyrównania szans, dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: 0-III i IV-VI,
i w tych kategoriach rozegrała się rywalizacja. Wiele emocji i wrażeń dostarczył zarówno bieg sztafetowy z ziemniakiem, rzuty do celu, jak i tzw. sadzenie ziemniaków. Wszystkie konkurencje wymagały od zawodników zgodnego współdziałania, szczerego zaangażowania, a od publiczności gorącego dopingu. Żadnego z tych elementów nie zabrakło, dlatego dzieci bawiły się doskonale, a najdrobniejszy wysiłek był doceniony gromkimi brawami i okrzykami.
Ostatnim punktem imprezy była konsumpcja pieczonych ziemniaków, które w trakcie zmagań sportowych piekły się w popiele. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, ponieważ Święto Pieczonego Ziemniaka wyjątkowo się udało. Rodzice, którzy odbierali swe pociechy ze szkoły nie gniewali się nawet na umorusane buzie i ubrania, ponieważ uśmiechy dzieci rekompenso-wały ewentualne szkody.

Konkurs "Ja i moje środowisko"

Drukuj PDF

REGULAMIN

VI  Szkolnego  Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego

„Ja i moje środowisko”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Konkurs  przyrodniczo - ekologiczny „Ja i moje środowisko” skierowany jest do uczniów  klas I-III Zespołu Szkół – Gimnazjum w Białej.
2.    Pomysłodawcami oraz  organizatorami   konkursu są nauczyciele biologii i geografii  Zespołu Szkół w Białej.

§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest :
-    propagowanie oraz popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych wśród    młodzieży gimnazjalnej.
-    kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego,
-    zwrócenie uwagi na aktualną problematykę ekologiczną i stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, Polski, Europy i świata.

§ 3. Zakres tematyczny
Zakres tematyczny  obejmuje treści związane z historią ekologii na świecie, w Polsce oraz Unii Europejskiej. Ponadto zawarte  w nim będą zagadnienia ekologiczne zapisane w  podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii i geografii w gimnazjum.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie
1.    Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III  gimnazjum.
2.    Konkurs składa się z jednego etapu, którym będzie pisemne rozwiązanie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. 
3.    Finał szkolny odbędzie się w dniu 25 listopada  2011 r. o godz. 9 55 w sali Nr 10 lub 11.
4.    Uczniowie , którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się do p. B. Niewęgłowskiej lub  A. Prokopiuka  do dnia 22 listopada 2011 r. w celu zapisania się na listę uczestników.

§ 5. Literatura
Podręczniki do nauki biologii i geografii w gimnazjum, słowniki: biologiczny,  geograficzny, ekologiczny, atlasy, encyklopedie wiedzy biologicznej i geograficznej, ekologicznej. Wydawnictwa i czasopisma ekologiczne. Internet.

§ 6. Skład Komisji Konkursowej
1.    Prace uczniów oceniane będą przez Komisję Konkursową.
2.    W skład Komisji Konkursowej  wejdą:
-    dyrektor lub wicedyrektor ZS w Białej jako jej przewodniczący,
-    nauczyciele , pomysłodawcy konkursu .
3.    Z pracy Komisji sporządzony zostanie protokół.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku gdy zaistnieje konieczność wyłonienia zwycięzców Konkursu.

§ 7. Nagrody
1.     Organizatorzy Konkursu przewidują przyznanie nagród książkowych dla 3 uczniów i  dyplomów dla 5 uczniów , którzy wykażą  się największą wiedzą ekologiczną .


Organizatorzy:
Bożena Niewęgłowska  i  Andrzej Prokopiuk

Pożegnania nadszedł czas

Drukuj PDF

22 czerwca 2011r. uczniowie szkoły podstawowej zakończyli kolejny rok szkolny. Zgromadzeni na hali sportowej uczniowie, nauczyciele i rodzice wysłuchali na wstępie przemówienia pani dyrektor Jolanty Odrzygóźdź. Następnie uczniowie klasy VI złożyli uroczyste ślubowanie i przekazali sztandar szkolny młodszym koleżankom i kolegom z klasy V. Po części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów kończących szkołę  nadszedł moment wręczenia przez panią dyrektor świadectw z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz nagród książkowych i dyplomów za sukcesy w konkursach, czytelnictwo, 100% frekwencję i pracę w organizacjach szkolnych.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem uczniów z wychowawcami klas.

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2019

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.